Jeżeli jesteś zainteresowany/a pracą w dynamicznie rozwijającej się firmie, wśród młodych i ambitnych ludzi, to ta oferta jest właśnie dla Ciebie.

Aplikuj pod adres: eliza.kucharska@ylm.pl

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:

SERWISANTHANDLOWIEC (Rynek Polski)

Wymagania:
· Doświadczenie w serwisie maszyn (doświadczenie w pracy z giętarkami mile widziane)
· Dobra znajomość języka angielskiego (warunek konieczny)
· Uprawnienia elektryczne
· Dyspozycyjność (warunek konieczny)
· Umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku
· Odporność na stres
· Prawo jazdy kat. B


Wymagania:
· Doświadczenie w sprzedaży maszyn
· Dobra znajomość języka angielskiego (warunek konieczny)
· Dyspozycyjność (warunek konieczny)
· Umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku
· Odporność na stres
· Prawo jazdy kat. B

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „Rozporządzenie”, informuję, że:

 • administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ying Han Technology spółka z o.o. z siedzibą w Konotopie, adres: ul. Piwna 12, Konotopa, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504125, NIP 1182097973, kapitał zakładowy: 750.000,00 PLN (dalej: „Spółka”);
 • może się Pan/Pani skontaktować ze Spółką w dowolny sposób, np. telefonicznie pod numerem +48-22-722-05-09, korespondencyjnie na adres wskazany w pkt 1 powyżej lub mailowo na adres: admin@ylm.pl;
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny Pana/Pani kwalifikacji, zdolności i umiejętności do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje oraz wyboru właściwej osoby do pracy w Spółce; w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody o odpowiedniej treści, dane osobowe będą przetwarzane również w celu przeprowadzenia rekrutacji organizowanych przez Spółkę w przyszłości;
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o przepis prawa, tj. art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia w oparciu o udzieloną przez Pana/Panią zgodę, w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie dotyczącym przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Spółkę. Pana/Pani dane osobowe mogą być również przetwarzane zgodnie z art6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. w oparciu o uzasadniony interes Spółki polegający na weryfikacji kwalifikacji kandydatów do pracy przed ich zatrudnieniem;
 • przekazanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania danych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji organizowanej przez Spółkę na dane stanowisko;
 • Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę osobom trzecim, w tym innym spółkom z Grupy YLM, do której należy Spółka, zaufanym współpracownikom Spółki (firmie świadczącej usługi IT, doradcom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim itp.) lub upoważnionym organom państwowym;
 • Spółka może przekazywać Pana/Pani dane osobowe do państw trzecich, w których siedzibę mają spółki z Grupy YLM (np. na Tajwan); przekazanie to będzie miało miejsce wyłącznie w niezbędnym zakresie oraz po zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony przekazywanych danych, w szczególności poprzez zawarcie umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia;
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje w zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia celu ich przetwarzania, chyba że wcześniej wycofa Pan/Pani swoją zgodę na przetwarzanie;
 • w przypadkach wskazanych w Rozporządzeniu ma Pan/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i ich przenoszenia; w celu realizacji tych praw, powinien się Pan/Pani skontaktować ze Spółką (dane kontaktowe w pkt 2 powyżej);
 • ma Pan/Pani również prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych; w tym celu powinien się Pan/Pani skontaktować ze Spółką (dane kontaktowe w pkt 2 powyżej); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem;
 • ma Pan/Pani również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Spółkę będzie naruszało postanowienia Rozporządzenia;
 • Spółka nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Pana/Pani danych osobowych oraz wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób na Pana/Panią wpływać.

Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie przez nas cookies więcej informacji

Ustanowienia plików cookie na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby dać Ci najlepszy sposób przeglądania z możliwych. Jesli w dalszym ciągu korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję" poniżej, a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij