Jeżeli jesteś zainteresowany/a pracą w dynamicznie rozwijającej się firmie, wśród młodych i ambitnych ludzi, to ta oferta jest właśnie dla Ciebie.

Aplikuj pod adres: eliza.kucharska@ylm.pl

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:

SERWISANTHANDLOWIEC (Rynek Polski)

Wymagania:
· Doświadczenie w serwisie maszyn (doświadczenie w pracy z giętarkami mile widziane)
· Dobra znajomość języka angielskiego (warunek konieczny)
· Uprawnienia elektryczne
· Dyspozycyjność (warunek konieczny)
· Umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku
· Odporność na stres
· Prawo jazdy kat. B


Wymagania:
· Doświadczenie w sprzedaży maszyn
· Dobra znajomość języka angielskiego (warunek konieczny)
· Dyspozycyjność (warunek konieczny)
· Umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku
· Odporność na stres
· Prawo jazdy kat. B

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „Rozporządzenie”, informuję, że:

 • administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ying Han Technology spółka z o.o. z siedzibą w Konotopie, adres: ul. Piwna 12, Konotopa, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504125, NIP 1182097973, kapitał zakładowy: 750.000,00 PLN (dalej: „Spółka”);
 • może się Pan/Pani skontaktować ze Spółką w dowolny sposób, np. telefonicznie pod numerem +48-22-722-05-09, korespondencyjnie na adres wskazany w pkt 1 powyżej lub mailowo na adres: admin@ylm.pl;
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny Pana/Pani kwalifikacji, zdolności i umiejętności do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje oraz wyboru właściwej osoby do pracy w Spółce; w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody o odpowiedniej treści, dane osobowe będą przetwarzane również w celu przeprowadzenia rekrutacji organizowanych przez Spółkę w przyszłości;
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o przepis prawa, tj. art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia w oparciu o udzieloną przez Pana/Panią zgodę, w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie dotyczącym przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Spółkę. Pana/Pani dane osobowe mogą być również przetwarzane zgodnie z art6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. w oparciu o uzasadniony interes Spółki polegający na weryfikacji kwalifikacji kandydatów do pracy przed ich zatrudnieniem;
 • przekazanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania danych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji organizowanej przez Spółkę na dane stanowisko;
 • Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę osobom trzecim, w tym innym spółkom z Grupy YLM, do której należy Spółka, zaufanym współpracownikom Spółki (firmie świadczącej usługi IT, doradcom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim itp.) lub upoważnionym organom państwowym;
 • Spółka może przekazywać Pana/Pani dane osobowe do państw trzecich, w których siedzibę mają spółki z Grupy YLM (np. na Tajwan); przekazanie to będzie miało miejsce wyłącznie w niezbędnym zakresie oraz po zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony przekazywanych danych, w szczególności poprzez zawarcie umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia;
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje w zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia celu ich przetwarzania, chyba że wcześniej wycofa Pan/Pani swoją zgodę na przetwarzanie;
 • w przypadkach wskazanych w Rozporządzeniu ma Pan/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i ich przenoszenia; w celu realizacji tych praw, powinien się Pan/Pani skontaktować ze Spółką (dane kontaktowe w pkt 2 powyżej);
 • ma Pan/Pani również prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych; w tym celu powinien się Pan/Pani skontaktować ze Spółką (dane kontaktowe w pkt 2 powyżej); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem;
 • ma Pan/Pani również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Spółkę będzie naruszało postanowienia Rozporządzenia;
 • Spółka nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Pana/Pani danych osobowych oraz wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób na Pana/Panią wpływać.