Dotacje na innowacje od Unii Europejskiej

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 

Dotacje na innowacje 

Inwestujemy w waszą przyszłość

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata: 2007-2013

Działanie 6.1. Paszport do Eksportu, Etap I – Przygotowanie Planu rozwoju eksportu

Kwota dofinansowania: 10 000 PLN

Tytuł projektu: „Przygotowanie planu rozwoju eksportu firmy Ying Lin Machine &Service Sp. z o. o.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Dotacje UE

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 

Dotacje na innowacje 

Inwestujemy w waszą przyszłość

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata: 2007-2013

Działanie 6.1. Paszport do Eksportu, Etap II – Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Kwota dofinansowania: 174 584,14 PLN

Tytuł projektu: „Rozwój eksportu firmy Ying Lin Machine & Service Sp. z o.o. na podstawie przygotowanego Planu Rozwoju Eksportu”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego